Skåne

Skåne

Struktur

44.jpg 

Organisationens struktur: Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation.

Högsta beslutande organ är årsmötet som hålls varje år. Alla medlemmar har motionsrätt och rätt att närvara på årsmötet. Hittills har föreningen även haft möjligheten till resebidrag. Styrelsen leder föreningen politiskt och organisatoriskt, med hjälp av ett arbetsutskott. Afrikagrupperna har ca 1800 medlemar, varav många är aktiva, i någon lokalgrupp, stödgrupp eller kampanj. Två gånger om året arrangerar vi välbesökta medlemsmöten.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.